Перейти до змісту Перейдіть на ліву бічну панель Перейдіть на праву бічну панель Перейти до нижнього колонтитула

01 листопада 2021 року відбулося перше засідання конкурсної комісії з проведення конкурсу на заміщення вакантної посади директора Комунального некомерційного підприємства «Кутська міська лікарня» Кутської селищної ради

Конкурсна комісія з проведення конкурсу на заміщення вакантної посади директора КНП «Кутська міська лікарня» Кутської селищної ради Косівського району Івано-Франківської області

ОГОЛОШУЄ конкурс на заміщення вакантної посади директора комунального некомерційного підприємства «Кутська міська лікарня» Кутської селищної ради Косівського району Івано-Франківської області.

Правові підстави проведення конкурсу: Закон України «Основи законодавства України про охорону здоров’я», постанова Кабінету Міністрів України від 27.12. 2017 року № 1094 із змінами від 22.07.2020 №637 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я», рішення Кутської селищної ради VIII демократичного скликання від 18.12.2020 № 3-2/2020 “Про прийняття бюджетних установ – закладів охорони здоров’я та рухомого майна у власність Кутської селищної територіальної громади», згідно з яким затверджений Статут Комунального некомерційного підприємства Кутська міська лікарня » Кутської селищної ради Косівського району Івано-Франківської області, розпорядження Кутського селищного голови від 06.10.2021 № 139/04-01 «Про організацію проведення конкурсу на зайняття посади директора КНП «Кутська міська лікарня» Кутської селищної ради Косівського району Івано-Франківської області», рішення одинадцятої сесії Кутської селищної ради VIII демократичного скликання від 07 жовтня 2021 року № 20-11/2021 «Про внесення змін до Порядку проведення конкурсу на зайняття посади директора КНП «Кутська міська лікарня» Кутської селищної ради Косівського району Івано-Франківської області» , рішення дванадцятої сесії Кутської селищної ради VIII демократичного скликання від 28.10.2021 №11-12/2021 “Про утворення конкурсної комісії з проведення конкурсу на заміщення вакантної посади директора КНП « Кутська міська лікарня » Кутської селищної ради Косівського району Івано-Франківської області .

Найменування закладу: комунальне некомерційне підприємство Кутська міська лікарня » Кутської селищної ради Косівського району Івано-Франківської області

Юридичне місце знаходження закладу: 78665 Івано-Франківська область ,Косівський район , селище Кути вулиця Павлика 3.

Фактичне місце знаходження закладу:78665 Івано-Франківська область ,Косівський район, селище Кути вулиця Павлика 3.

Основні напрямки його діяльності: Основні напрямки, зазначені в Статуті підприємства. Структурними підрозділами закладу є: – Терапевтичне відділення, неврологічне відділення, поліклініка ,Кутська амбулаторія ЗПСМ, Тюдівська амбулаторія ЗПСМ, допоміжні кабінети діагностичної служби, господарська служба, ФАП № 1 с.Старі Кути, ФАП №2 с.Старі Кути, ФАП с. Слобідка, ФАП №1 с. В.Рожин, ФАП №2 с.В.Рожин ,ФАП №1 с. Розтоки, ФАП №2 с.Розтоки, ФАП с.М.Рожин.

Фінансове забезпечення підприємства на 2021 рік – 15 502 230 грн.

Назва вакантної посади: директор комунального некомерційного підприємства «Кутська міська лікарня» Кутської селищної ради Косівського району Івано-Франківської області.

Дата початку приймання документів для участі у конкурсі: 03.11.2021 року.

Кінцевий строк приймання документів для участі у конкурсі: 18.11.2021 року включно, до 17.00 год.

Адреса приймання документів для участі у конкурсі: пл. Вічевий Майдан, 9, с-ще Кути, Косівського р-ну, Івано-Франківської обл., 78665, каб. секретаря.

Номер телефону та адреса електронної пошти для довідок: (03478) 4-53-03, kytskasr@gmail.com

Перелік документів, що подаються претендентом особисто або надсилаються поштою конкурсній комісії для участі у конкурсі:

1) копію паспорта громадянина України;

2) письмову заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади за формою згідно з додатком 1 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного комунального закладу охорони здоров’я, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 №1094 (додається);

3) резюме у довільній формі;

4) автобіографію ;

5) копію (копії) документа (документів) про освіту, науковий ступінь, вчене звання, кваліфікаційну категорію, підвищення кваліфікації, які підтверджують відповідність претендента кваліфікаційним вимогам до керівника закладу охорони здоров’я, а також копію трудової книжки або інших документів, що підтверджують досвід роботи;

6) згоду на обробку персональних даних згідно з додатком 2 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного комунального закладу охорони здоров’я, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 №1094 (додається);

7) конкурсну пропозицію обсягом не більше 15 сторінок друкованого тексту в паперовій та електронній формі;

8) довідку МВС про відсутність судимості (чинна на дату розкриття пропозицій претендентів);

9) медичні довідки про стан здоров’я, щодо перебування особи на обліку у психоневрологічному та наркологічному закладі охорони здоров’я за формами, затвердженими МОЗ (чинна на дату розкриття пропозицій претендентів);

10) попередження стосовно встановлених Законом України “Про запобігання корупції“ вимог та обмежень, підписане претендентом на посаду, за формою згідно з додатком 3 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного комунального закладу охорони здоров’я, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 №1094 (додається);

11) заяву про відсутність у діях особи конфлікту інтересів згідно із додатком 4 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного комунального закладу охорони здоров’я, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 №1094 (додається);

12) підтвердження подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік (відповідно до абзацу першого частини третьої статті 45 Закону України “Про запобігання корупції“).

Претендент на участь в конкурсі може подати додаткові документи стосовно досвіду роботи, професійної компетентності і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації та інші). Відповідальність за достовірність поданих документів несе претендент.

Документи, крім заяви про участь в конкурсі, подаються в запечатаному вигляді.

Вимоги до претендента: Вища освіта ІІ рівня за ступенем магістра спеціальності галузі знань «Управління та адміністрування» або «Публічне управління та адміністрування» або «Право» або «Соціальні та поведінкові науки» або «Гуманітарні науки» або «Охорона здоров’я» та спеціалізацією «Організація і управління охороною здоров’я». Стаж роботи на керівних посадах – не менше 3-х років стажу за основною (лікарською) спеціальністю або одного року на керівних посадах. Вільне володіння державною мовою. Здатність за своїми діловими та моральними якостями, освітнім і професійним рівнем виконувати відповідні обов’язки. Володіння сучасними засобами комунікацій та зв’язку. Високі моральні, ділові, професійні якості та організаторські здібності. Повинен знати: Конституцію України, чинне законодавство про охорону здоров’я та нормативні документи, що регламентують діяльність закладів охорони здоров’я, трудове законодавство; основи управління; концептуальні документи щодо розвитку охорони здоров’я населення України; основи міжнародного та європейського законодавства з питань охорони здоров’я; практику застосування законодавства в межах своєї компетенції; демографічну ситуацію в регіоні та показники стану здоров’я населення; нормативні акти щодо професійного розвитку працівників, в тому числі підготовки, підвищення кваліфікації та атестації медичних працівників; порядок ведення медичної облікової та звітної документації, обробки медичної статистичної інформації; технології інформаційного забезпечення управління, форми та методи роботи із засобами масової інформації; правила ділового етикету та медичної етики та деонтології; сучасні засоби комунікацій та зв’язку; сучасну наукову літературу та науково-практичну періодику за фахом; методику визначення потреби в лікарських засобах, медичних виробах, обладнанні; специфіку менеджменту і маркетингу в галузі охорони здоров’я.

Вимоги до конкурсної пропозиції: конкурсна пропозиція повинна містити проект плану розвитку комунального некомерційного підприємства «Кутська міська лікарня » Кутської селищної ради Косівського району Івано-Франківської області на середньострокову перспективу три роки, в якому передбачаються: – план реформування комунального некомерційного підприємства «Кутська міська лікарня » Кутської селищної ради Косівського району Івано-Франківської області протягом одного року; – заходи з виконання завдань комунального некомерційного підприємства «Кутська міська лікарня » Кутської селищної ради Косівського району Івано-Франківської області і результати аналізу можливих ризиків, пропозиції з поліпшення економічних та фінансових показників лікарні, підвищення ефективності її діяльності, запобігання корупції; – пропозиції щодо залучення інвестицій для розвитку комунального некомерційного підприємства «Кутська міська лікарня » Кутської селищної ради Косівського району Івано-Франківської області – пропозиції (відомості) щодо очікуваної динаміки поліпшення основних показників діяльності комунального некомерційного підприємства «Кутська міська лікарня » Кутської селищної ради Косівського району Івано-Франківської області

Умови оплати праці керівника закладу із зазначенням істотних умов контракту: Умови оплати праці визначаються відповідно до контракту з керівником комунального закладу охорони здоров’я не можуть бути меншими, ніж передбачено законодавством.

Типова форма контракту затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 року №792 “Про затвердження Порядку укладання контракту з керівником державного, комунального закладу охорони здоров’я та типових форм контракту з керівником державного, комунального закладу охорони здоров’я”.

Термін контракту 3 роки.

Директор зобов’язується безпосередньо і через адміністрацію закладу здійснювати поточне управління (керівництво) закладом з метою забезпечення виконання його статутних завдань, надання належної, якісної та кваліфікованої медичної допомоги, ефективної діяльності закладу, раціонального використання і збереження закріпленого за закладом майна, а органу управління майном зобов’язується створювати належні умови для матеріального забезпечення і організації праці директора.

За виконання обов’язків, за контрактом, керівнику передбачається заробітна плата в межах фонду оплати праці виходячи з установлених: – посадового окладу (відповідно контракту) і фактично відпрацьованого часу; – премії, надбавок, гарантійних і компенсаційних виплат, передбачених законодавством. Розмір премії встановлюється відповідно до положення про преміювання за погодженням з органом управління майном. Керівникові надається щорічна оплачувана відпустка, тривалістю згідно із законодавством.

Дата проведення конкурсу:

19.11.2021 року – засідання конкурсної комісії щодо розгляду заяв претендентів і поданих до них документів.

23.11.2021 року — засідання конкурсної комісії із заслуховуванням конкурсних пропозицій учасників конкурсу, проведення з ними співбесіди та здійснення шляхом голосування відбору з числа учасників конкурсу однієї кандидатури, яка відповідає встановленим вимогам — переможця конкурсу.

Місце проведення конкурсу та адреса: 78665 Україна, Івано-Франківська область, Косівський район, селище Кути, пл. Вічевий Майдан. 9.

Протокол першого засідання

Порядок проведення конкурсу

0 коментарів

Поки що немає коментарів

Залишити коментар

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *