Перейти до змісту Перейдіть на ліву бічну панель Перейдіть на праву бічну панель Перейти до нижнього колонтитула

Медичні огляди працівників, зайнятих обслуговуванням населення

Медичні огляди працівників, зайнятих обслуговуванням населення

Кожен з нас не раз замислювався, купуючи речі в магазині, роблячи собі стрижку в салоні краси або обідаючи в закладі громадського харчування, чи здорові люди, які нас обслуговують? А ось наш законодавець про це подумав. І не просто подумав, а зобов’язав таких осіб проходити щорічні профілактичні медичні огляди. Працівники Косівсько-Верховинського міжрайонного відділу регулярно проводять моніторинг своєчасного проходження медичних оглядів серед декретованих груп населення.
Санітарне законодавство зобов’язало працівників підприємств, чия професійна або інша діяльність пов’язана з обслуговуванням населення і може спричинити розповсюдження інфекційних захворювань і виникнення харчових отруєнь, проходити медичний огляд (ст. 26 Закону № 4004 і ст. 21 Закону № 1645).
В Переліку професій, виробництв і організацій, працівники яких зобов’язані проходити профілактичний медичний огляд, затвердженому Постановою КМУ від 23.05.2001 р. № 559 ви знайдете чи ваша спеціальність підпадає під вимоги закону.
Попередній медогляд ви повинні пройти до прийняття на роботу. У процесі трудової діяльності вам належить проходити періодичні профілактичні медогляди.
Як часто проходити медогляд?
Це залежить від характеру виконуваних вами робіт і зазначено в Переліку № 280. В ньому також вказані списки лікарів-фахівців, які проводитимуть огляд, види клінічних, лабораторних та інших досліджень, які необхідно буде пройти.
Позачерговий обов’язковий медичний огляд може проводитися:
— за бажанням працівника, коли його здоров’я погіршало (якщо це загрожує безпеці громадян, працівник має вжити відповідних заходів з попередження поширення захворювання);
— у разі виявлення у працівника інфекційних захворювань і бактеріоносійства;
— на вимогу головного санітарного лікаря, якщо епідемічна ситуація погіршала.
Роботодавець повинен організувати своєчасне проходження працівниками профілактичних медоглядів( ст. 26 Закону № 4004).

Де працівники можуть пройти медогляд?
У закладі охорони здоров’я, що має ліцензію на медичну практику і акредитаційний сертифікат. По Косівському та Верховинському районах це:

КНП «Косівська ЦРЛ»,
КНП «Кутська МЛ»,
КНП «Верховинська БЛ»,
Косівсько-Верховинський міжрайонний відділ ДУ «Івано-Франківський ОЦКПХ МОЗ України».

Профілактичні медогляди (попередні та періодичні) віднесено до платних послуг згідно п. 8 постанови КМУ «Про затвердження переліку платних послуг, що надаються в державних установах охорони здоров’я та вищих медичних навчальних закладах» від 17.09.96 р. № 1138.
Правила проведення медичного огляду:
— періодичного медичного огляду роботодавець складає список працівників, які повинні його пройти. Цей список він узгоджує з відповідним головним державним санітарним лікарем. Копію списку роботодавець передає закладу охорони здоров’я, де проводитиметься огляд;
— попереднього медичного огляду роботодавець надсилає закладу охорони здоров’я, де проходить огляд, відповідний лист з проханням провести попередній медогляд конкретного працівника.
Після отримання від роботодавця копії списку (листа) головлікар закладу охорони здоров’я за узгодженням з головним державним санітарним лікарем:
— затверджує план-графік проведення обов’язкового профілактичного медогляду;
— визначає місце проведення обов’язкового медогляду;
— затверджує список лікарів, які проводитимуть обстеження працівників.
Далі роботодавець видає наказ (розпорядження) про проведення обов’язкового профілактичного медогляду. У цьому наказі логічно зазначити строк проведення медогляду, перелік працівників, які зобов’язані його пройти, а також призначити осіб, відповідальних за своєчасну та організовану явку працівників на медогляди та обстеження.
Для проходження профілактичного медогляду роботодавець видає працівнику на руки його особову медичну книжку(№ 1-ОМК)
У день проведення медогляду працівник повинен мати при собі:
— документ, що засвідчує особу;
— фотокартку 3 х 4;
— попередню медичну книжку (за наявності).
На підставі результатів, отриманих під час обстеження, кожен лікар-фахівець робить висновок про можливість допустити працівника до роботи в конкретному виробництві, організації, професії.
Якщо працівник проходить медогляд, роботодавець допускає його до роботи. Якщо ж у працівника виявляють інфекційні та небезпечні захворювання, зазначені в Переліку протипоказань для роботи, то установа охорони здоров’я, що проводила мед­огляд, направляє його на лікування. Інформація про виявленого хворого протягом 24 годин передається установою охорони здоров’я санітарно-епідеміологічній службі відповідної адміністративної території за місцем проживання або за місцем роботи працівника.
Після лікування працівник повинен подати закладу охорони здоров’я, що проводив медогляд, і відповідному територіальному органу СЕС форму первинної облікової документації № 027/о «Виписка з медичної карти амбулаторного (стаціонарного) хворого», затверджену наказом МОЗ від 14.02.2012 р. № 110. Якщо протипоказання для заняття відповідним видом діяльності відсутні, заклад охорони здоров’я видає працівнику особову медичну книжку. І тільки після цього роботодавець має право допустити працівника до роботи. Якщо працівник ухиляється від обов’язкового медогляду в установлений строк, роботодавець має право усунути його від роботи.
Особова медична книжка віднесена до бланків суворої звітності і є документом, що засвідчує стан здоров’я працівника. Її бланк працівник повинен придбати самостійно за рахунок власних коштів, у закладі охорони здоров’я, що проводитиме профілактичний медогляд.
Заповнює особову медичну книжку посадова особа медичної комісії установи охорони здоров’я.
Після проходження попереднього профілактичного медичного огляду працівник передає медкнижку роботодавцю на зберігання. Роботодавець видає її працівнику тільки для проходження чергового профілактичного медогляду або при звільненні під розписку разом з трудовою книжкою. Після медогляду медкнижку знову повертають роботодавцю (п. 10 Порядку № 559).
Як виняток з правила, у разі, коли особа працює за межами основного підприємства (наприклад, у філії, об’єкті дрібнороздрібної торгівлі тощо), особова медкнижка може зберігатися у працівника.
Облік особових медичних книжок співробітників роботодавець веде в журналі реєстрації особових медичних книжок. У ньому роботодавець зазначає номер, серію, дату видачі книжки, прізвище, ім’я та по батькові її власника.
Бережіть своє здоров’я та близьких, вчасно проходіть профілактичний медичний огляд!!!
Інформація Косівсько – Верховинського міжрайонного відділу ДУ «ІФ ОЦКПХ МОЗ»

0 коментарів

Поки що немає коментарів

Залишити коментар

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *